Ένασ διαφορετικόσ χώροσ εκπαιδευτικών δράσεων

και καλλιτεχνικήσ έκφρασησ.

 

Στόχος μας, μια διαφορετική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της τέχνης, προωθώντας την δημιουργικότητα και την φαντασία.

Τα εργαστήρια μας, που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες, είναι βασισμένα στην πολυαισθητηριακή μέθοδο και στις αρχές της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης.

Η θεματολογία μας περιλαμβάνει: μουσικοκινητική αγωγή, μουσική, φωτογραφία, εικαστικά, θέατρο (δραματοθεραπεία), θεατρικό παιχνίδι και έκφραση, δραματοποίηση, αυτοσχεδιασμό, κουκλοθέατρο, γιόγκα για παιδιά και ενήλικες, χορό, παιχνίδια επικοινωνίας και συναισθηματικής ανάπτυξης (παιγνιοθεραπεία), νέες τεχνολογίες (ρομποτική), περιβαλλοντική αγωγή και άλλες δραστηριότητες.

Μία διαφορετική προσέγγιση της έννοιας του παιχνιδιού μέσω των εργαστηρίων, λειτουργεί ως μέσο μάθησης, επικοινωνίας, ελέγχου και επεξεργασίας εμπειριών καθώς ο χώρος του παιχνιδιού είναι πηγή δημιουργικότητας.

Το παιχνίδι θεωρείται θεραπευτικό μέσο και  χρησιμοποιείται σε κάθε δραστηριότητα καθώς αποτελεί τον κύριο τρόπο μάθησης και έκφρασης του συναισθηματισμού στον κόσμο των παιδιών. Συμβάλλει στην συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη ενώ παράλληλα επιτρέπει την αποσαφίνηση των προβλημάτων και προωθεί την δοκιμασία καινούργιων προσεγγίσεων.