ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τα παιδιά ανακαλύπτουν αισθητηριακά, μέσω των αισθήσεων τους, τον κόσμο.